"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət fəaliyyəti" adlı dörd fəsildən ibarət olan bu elektron nəşrin birinci fəsli "Xarici siyasət fəaliyyətinin xronikası", ikinci fəsli "Xarici siyasətə dair nitqlər, çıxışlar, bəyanatlar, müsahibələr", üçüncü fəsli "Xarici siyasətlə bağlı qanun, fərman və sərəncamların xronikası", dördüncü fəsli isə "Xarici ölkələrə səfərlərin fotoxronikası" adlanır.
    Elektron nəşrdə əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi xarici siyasət kursunun prioritetləri, həyata keçirilən balanslaşdırılmış siyasi xəttin bütün məqamları əhatə olunmuşdur. Beynəlxalq icmalçılar, politoloqlar, tədqiqatçılar, dövlət orqanlarının əməkdaşları, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş elektron nəşr rəsmi mətbuat materialları əsasında mütəmadi olaraq yenilənilir.

 

BİRİNCİ
FƏSİL
  Xarici siyasət fəaliyyətinin
xronikası
 
İKİNCİ
FƏSİL
  Xarici siyasətə dair nitqlər, çıxışlar,
bəyanatlar, müsahibələr
 
ÜÇÜNCÜ
FƏSİL
  Xarici siyasətlə bağlı qanun,
fərman və sərəncamların xronikası
 
DÖRDÜNCÜ
FƏSİL
  Xarici ölkələrə səfərlərin
fotoxronikası

 

 

© 2009. Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.